Jakie procesy warto poddać automatyzacji obiegu dokumentów?

Docuware/Księgowość

A

utomatyzacja obiegu dokumentówznacząco wspiera zarządzanie informacjami wewnątrz firmy skracając drogę dokumentów. Ręczne procesy księgowe, błędy popełniane przez pracowników czy brak standaryzacji to przeszkoda, która negatywnie wpływa na produktywność i stawia Twoją firmę w tyle za konkurencją.

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych w dziale księgowości, firma może znacznie usprawnić swoje działanie. To właśnie tam warto zacząć transformację cyfrową. Mnogość różnorodnych dokumentów pozwala na pełne wykorzystanie możliwości i potencjału DocuWare, aby później, wdrożyć to rozwiązanie w całej firmie. Ale od których procesów warto zacząć? 

Najważniejsze procesy podlegające automatyzacji obiegu dokumentów:

1

Elektroniczne faktury, płatności, zobowiązania

Automatyzacja obiegu dokumentów stanowi niezaprzeczalne ułatwienie dla działań pracowników księgowości. W klasycznym obiegu, pracownik musi szczególnie kontrolować bezpieczeństwo zgromadzonych na dokumentach danych, prowadzić nadzór nad poprawnością przepływu dokumentów, a pracodawca musi zapewnić fizyczną przestrzeń do przechowywania papieru. 

Korzystając z papierowych faktur, dokumenty mogą leżeć na biurku księgowych przez długie godziny, dni, a czasem nawet tygodnie, oczekując na rozliczenie. Zdarzyć się może także zagubiona faktura, której poszukiwania zmarnują czas pracownika (a co za tym idzie nakłady finansowe firmy), a nieodnalezienie dokumentu dostarczy kłopotów przy rozliczeniach.  

Dzięki DMS (System zarządzania dokumentami) praca w przedsiębiorstwie przepływać będzie przede wszystkim cyfrowo, zwiększając produktywność pracowników oraz oszczędzając czas, który poświęciliby na fizyczne dostarczanie faktur do podpisania czy sprawdzenia. Pracownicy będą mieć dostęp do powiadomień o błędach czy braku informacji na dokumencie, dzięki czemu szybko i skutecznie poprawią lub uzupełnią dane. Dokument trafi do odpowiedzialnej za niego osoby, a gdy system nie rozpozna dokumentu, zostanie on zapisany w odpowiednim miejscu. Uprawniony pracownik w razie potrzeby będzie mógł nanieść notatki, zdefiniować odpowiednie pola czy określić drogę przepływu faktury, aby osiągnąć jak najwyższą płynność obiegu dokumentów. 

2

Dokumenty audytowe

Coroczny audyt to wyzwanie zarówno dla pracowników księgowości, jak i dla samego audytora. Porządek w dokumentach, który można zyskać dzięki Elektronicznemu Obiegowi Dokumentów, to ogromna pomoc w przejściu audytu. Zamiast przeszukiwać stosy papierów, wszystkie informacje znajdą się w praktycznym i zorganizowanym archiwum z prostym systemem wyszukiwania danych. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę czy nazwę firmy umieszczoną na dokumencie i wszystkie powiązane pliki się wyświetlą. 

Cyfrowe archiwum DocuWare zawiera wszystkie informacje na temat tego kto i kiedy miał dostęp do danych, drukował poszczególne pliki, kopiował faktury czy udostępniał je innym. Dzięki temu pracodawca może być pewien, że pracownicy będą wypełniać dokładnie swoje obowiązki, a ważne informacje nie zginą wśród licznych dokumentów przetwarzanych każdego dnia. Co najważniejsze, w trakcie audytu, każdy plik i informacja dostępne będą za jednym kliknięciem myszki. 

3

Realizacja zamówień

Każda firma, częściej lub rzadziej, dokonuje zamówień. Zazwyczaj w trakcie takich procesów przepływa wiele dokumentów. Korzystanie z DocuWare ułatwia tworzenie i projektowanie planów zakupowych czy koordynowanie dostaw, aby zachować ciągłość produkcji oraz pracy w biurze. Dzięki systemowi nie spóźnisz się z opłatami faktur dla kontrahentów i dostawców oraz zachowasz wszystkie korzystne warunki umowy waszej współpracy. 

Z systemem ujednolicisz także format dokumentów, które przypływają do firmy z różnych źródeł – czy to za pośrednictwem poczty, kuriera, emaila czy plików cyfrowych. System uczy się wyglądu różnorodnych dokumentów, aby jak najskuteczniej automatycznie uzupełniać informacje w ich cyfrowych wersjach. 

4

Podsumowanie miesiąca

Automatyzacja procesów w dziale księgowym oraz usprawnienie obiegu dokumentów, ułatwia funkcjonowanie w całej firmie, co jest znaczące przy „zamknięciu” miesiąca. Pracownicy finansowi czują dużą presję, aby jak najszybciej utworzyć raporty i podsumować działania firmy z danego okresu czasu. Dzięki DocuWare dostęp do wszelkich dokumentów i wybranych informacji jest ułatwiony i przyspieszony znacznie wpływając na płynność pracy księgowych. System wspiera również analizę działalności nie tylko dzięki suchym liczbom, ale także za pomocą metadanych zawartych w poszczególnych dokumentach.  

O

bieg dokumentów z Docuware 

System obiegu dokumentów DocuWare jest specjalnie stworzony, aby wspomagać i przyspieszać różnorodne procesy w firmie, które wcześniej wymagały poświęcenia długiego czasu. Oprogramowanie działa w chmurze lub na serwerach klienta, dzięki czemu pracownicy mogą mieć swobodny dostęp do danych w każdym miejscu i o każdej porze dnia. Wszechstronne możliwości DocuWare pomogą zadbać o porządek w firmie, bez względu na to, w jakiej branży działa. 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co DocuWare może zaoferować Twojej firmie.

Zobacz również

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działach HR

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działach HR Docuware/HR Pracę w działach HR potrafi efektywnie wspomagać teczka elektroniczna, jednak samo jej wprowadzenie może wydawać się skomplikowane. Często klienci przerażeni samym procesem wdrażania rezygnują z podjęcia decyzji o rozpoczęciu cyfryzacji działu HR. Rozumiemy to!Najczęściej potencjalni użytkownicy platformy, przedstawiają obawy przed: Skanowaniem i opisywaniem dokumentów HR (ponad 80%) Integracją […]

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych i księgowych​

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych i księgowych​

Dowiedź się jak zautomatyzować kluczowe procesy biznesowe w działach finansowych i księgowości, w wyniku czego wydajność całej firmy rośnie.

Jakie procesy warto poddać automatyzacji obiegu dokumentów? 

Jakie procesy warto poddać automatyzacji obiegu dokumentów? 

Automatyzacja obiegu dokumentów znacząco wspiera zarządzanie informacjami wewnątrz firmy skracając drogę dokumentów. Ręczne procesy księgowe…